Ett tydligt exempel på hur dina Facebook & instagram inlägg/annonser ska se ut!

(Paul Burton)

Hur dina inlägg/annonser ska se ut för att ge bästa resultat!


Annons nr 1 (Black Friday):


- Har nått ut till 4 142 personer
- 97 st gillningar
- 1 st har delat


Annons nr 2 (som INTE ens är en betald annons, utan bara ett vanligt inlägg) Nutella Pizzan:- Har nått ur till 194 373 personer!!
- 535 st gillningar!!!
- 39 st har delat!!!


Varför har det ena Nutella Pizza inlägget fått MYCKET bättre respons än Black Friday annonsen?. Enkelt. Nutella Pizza inlägget är vad vi kallar för en "Native-annons". I detta fall är det inte ens en annons utan ett inlägg som har spritt sig organiskt.


Native-annonser vad är det?

Enligt wikipedia betyder Native inom vetenskapen följande: Infödd. En art vars närvaro i en region uppfattas som någonting naturligt

Företagsapps definition av Native-annons: En annons som av betraktaren uppfattar som ett naturligt/organiskt inlägg för plattformen (i detta fall Facebook & Instagram)

Med andra ord är en Native-annons en annons som INTE ser ut som en annons.

Varför Native-annons?

Svar: För de ger bättre resultat.

Du (läsaren) klickar på native-annonser och undviker “vanliga” annonser.

Facebook “belönar” Native annonser, detta eftersom facebook bara vill ha annonser på sina plattformar som betraktaren gillar/klickar på (annonserna blir billigare och når ut till fler)

Hade Black friday annonsen bara varit ett vanligt inlägg (ej betald annons) har det fått ännu sämre respons.


← Äldre inlägg Nyare inlägg →


Comments

Lämna en kommentar

Nyhetsbrev