Ett tydligt exempel på hur dina Facebook & instagram inlägg/annonser ska se ut!

(Paul Burton)

Hur dina inlägg/annonser ska se ut för att ge bästa resultat! Annons nr 1 (Black Friday): - Har nått ut till 4 142 personer - 97 st gillningar - 1 st har delat Annons nr 2 (som INTE ens är en betald annons, utan bara ett vanligt inlägg) Nutella Pizzan: - Har nått ur till 194 373 personer!! - 535 st gillningar!!! - 39 st har delat!!! Varför har det ena Nutella Pizza inlägget fått MYCKET bättre respons än Black Friday annonsen?. Enkelt. Nutella Pizza inlägget är vad vi kallar för en "Native-annons". I detta fall är det inte ens en annons utan ett inlägg som har spritt sig organiskt. Native-annonser vad är det? Enligt wikipedia betyder Native inom vetenskapen följande: Infödd. En art vars närvaro i en region uppfattas som någonting naturligt Företagsapps definition av Native-annons: En annons som av betraktaren uppfattar som ett naturligt/organiskt inlägg för plattformen (i detta fall Facebook & Instagram) Med andra ord är en Native-annons en annons som INTE ser ut som en annons. Varför Native-annons? Svar: För de ger bättre resultat. Du (läsaren) klickar på native-annonser och undviker “vanliga” annonser. Facebook “belönar” Native annonser, detta eftersom facebook bara vill ha annonser på sina plattformar som betraktaren gillar/klickar på (annonserna blir billigare och når ut till fler) Hade Black friday annonsen bara varit ett vanligt inlägg (ej betald annons) har det fått ännu sämre respons.

Läs mer →


Nyhetsbrev